ARTIKLER OG INSPIRASJON

ANSVARLIG TURISME

Publisert: 21/02/2021 oppdatert: 27/02/2021

I mange år har vi jobbet for å forbedre vilkår for våre fantastiske lokale ansatte. Noe av arbeidet vi har gjort er å halvere arbeidsmengden til bærerne i Nepal, samtidig som lønnen er den samme. Flere blir sysselsatt og det ligger mer penger igjen i landsbyene vi benytter på fotturene. I Tanzania er vi medlem i KPAP - noe som sikrer bærerne tilgang til godt utstyr og utdanning, samtidig som de er sikret rettferdig lønn og gode arbeidsvilkår. I Marokko har også lønnen til muldyrførere og guider økt. Alle grepene vi tar gjør at vi leverer bedre program med høy kvalitet og våre gjester kan føle seg trygge på at våre lokale ansatte er godt ivaretatt - uavhengig av hvor lavt vi presser prisen. 

Samtidig som vi forbedrer arbeidsvilkårene til de som er direkte involvert i å gjennomføre turene våre bruker vi små hoteller og aktivitetsarrangører som er opptatt av å bidra positivt til lokalmiljøet. Våre valg er nøye gjennomtenkt og gir effektiv bistand som bidrar til verdiskapning og arbeidsplasser. 

Tiden er inne for å sikre fremtiden til flere, også de som ikke er involvert i turisme. Vi mener fortsatt at den beste måten for bistand er å reise å legge igjen penger underveis. Dette bidrar til sysselsetting og verdiskapning i by og bygd. Turisme bidrar til økt vekst, bringer handel og skaper arbeidsplasser. 

Fra 1.januar 2021 gir vi 20 kr per reisedøgn for hver kunde som gjennomfører en reise. Pengene vil uavkortet gå til ulike bistandsprosjekter i landene vi arrangerer reiser til. Prosjekter som fremmer økt levestandard og fremtid for barn og unge vil ha størst fokus. Her er en oversikt over hva vi ønsker å bidra med: 
- Skolebygging
- Utdanning til barn og unge
- Stibygging for å begrense slitasje på natur og fauna
- Mat og økonomisk bistand til lokale ansatte ved lav arbeidsaktivitet (eksempel: epidemi/pandemi)
- Klimakompensasjon (eksempel: treplanting). 

Vi oppfordrer alle våre kunder til å bli med på prosjektene ved å gi 10 kr per reisedøgn når de reiser med oss. Dette kan legges til på sluttfakturaen og blir øremerket til bistandsprosjektene vi velger ut. Det er også mulig å bidra med valgfritt beløp. Dette er selvsagt helt frivillig. 

Når vi arrangerer reiser er det viktig at vi begrenser fotavtrykket vi etterlater oss. Vårt mål er at reisene våre skal ha positiv effekt på stedene vi besøker. Vi tar ansvar.

Velkommen på tur!